Medlemsforhold

Foreningens navn er Jonstrup Jazz. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Vi har et medlemstal på ca. 150. Årskontingentet for 2021 er kr. 150. Kontigentet vil blive fastholdt uændret også for 2022.

Medlemmer har reducerede entrepriser til vore arrangementer og får forud tilsendt informationer om foreningens arrangementer.
Indmeldelse:
Kasserer Bjarne Antonsen
Tlf. 9388 3625
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-mail til Jazzklubben
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.