Medlemsforhold

Foreningens navn er Jonstrup Jazz. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Vi har et medlemstal på ca. 150. Årskontingentet for 2016 er kr. 150.

Medlemmer har reducerede entrepriser til vore arrangementer og får forud tilsendt informationer om foreningens arrangementer.

Indmeldelse:
Telefonisk henvendelse
Kasserer Eivind Fruelund
4465 9038

E-mail til Jazzklubben 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Netbank - Danske Bank Reg.nr. 1551
konto nr. 16500321